Algemene voorwaarden Sarah en Abraham pop

Afhalen en retourneren kan 7 dagen per week, volgens afspraak via telefoonnummer 073- 5994458 / 06-12307543.

Reserveren is gewenst om teleurstellingen te voorkomen, dit kunt u zowel telefonisch als via het contactformulier op onze site doen. Bij reservering van een Sarah/Abraham pop wordt er 50 % van het totale  huurbedrag aanbetaald. Dit kunt u doen middels een contante betaling of door het bedrag vooraf over te maken naar bankrekeningnummer 75.30.07.118 (ING) t.n.v. Chantal.

Bij het afhalen op de gereserveerde datum wordt dan de resterende 50 % van het huurbedrag voldaan en de borg. Betaling kan dan alleen contant, er is geen pin aanwezig. De huurder dient zich te legitimeren aan de hand van een geldig Nederlands legitimatiebewijs.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal,vermissing of andere oorzaken zijn voor rekening van de huurder. Indien er aan het gehuurde object schade is ontstaan, dient u dit direct bij ons te melden. 

Bij het te vroeg retour bezorgen van het gehuurde object, wordt geen restitutie verleend voor de resterende huurtermijn. Bij annulering van een aanbetaling zal het voorafbetaalde bedrag niet worden terugbetaald, mits er een hele goede reden. Dit wordt door ons beoordeeld.

De huurder kan de huurtermijn na afloop van de huur periode verlengen. Men moet er wel rekening mee houden dat dit niet altijd mogelijk is, omdat een andere huurder het object al weer gereserveerd zou kunnen hebben.

U word verzocht passende maatregelen te treffen om schade aan het gehuurde object te voorkomen, denk bijvoorbeeld aan storm, sneeuw, vandalisme. Het is niet toe gestaan het gehuurde object te verhuren aan derden.

Na de huurperiode brengt u het gehuurde object op de afgesproken tijd weer retour. Bij het te laat retourneren berekenen wij een boete van €7,50 per dag. Het gehuurde object dient compleet, schoon en netjes in oorspronkelijke staat weer retour gebracht te worden.

De huurder kan Chantals Geboorte en Feestborden op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze poppen.

{jgototop}{/jgototop}